close

Sweden’s Rugby 7’s Fund – Chasing Tokyo 2020

Sweden Rugby 7's Ladies

  • 16.65% funded
  • € 1,665.00 pledged
  • Open

View Project

Support

[For English, scroll down]

Den 10juli 2016 tog sig de svenska rugby 7s damerna återigen gjort det upp till Grand Prix.
Vi är mycket stolta över att kunna representera Sverige i Europas högsta serie, inte bara på grund av den senaste utvecklingen av sporten i Sverige, rugby var den procentuellt snabbast växande bollsporten i Sverige 2015.

Men också för den motivation och de engagemang var och en av de 30-tal spelare i träningstruppen visar. Varje spelare har ägnat månader av träning, deltagit i turneringar och organisation för laget, något som gjort att vi idag ser Sverige rankat å en 11plats i Europa.

Vi har nu startat denna insamling för att hjälpa våra spelare täcka kostnaderna för kit, träningsläger, turneringsavgifter och resor. Även om alla idrotter i Sverige har möjlighet till ett mycket bra stöd av Riksidrottsförbundet för sportens utveckling är det inte i ett direkt ekonomiskt stöd utan mer indirekt inom områden som idrottspsykologi, styrka och kondition, tillgång till bästa praxis i rugby och andra sporter runt om i världen. Det svenska Rugbyförbundet har ett stort ansvar med snäva budgetar för stöd i förmån för tillväxt och utveckling av spelet.

De svenska damerna i landslagets träningsgrupp är därför i huvudsak finansierat av idrottaren själv, och det är här vi behöver din hjälp!!! Varje donation, oavsett hur stor eller liten, tas tacksamt emot för att och kommer hjälpa spelarna hålla uppe motivationen att nå vårt yttersta mål: Kvalificering till Tokyo-OS 2020.

Koncernledningen (David Mobbs, tränare, Britt Westesson, manager, Anna-Lena Swartz ansvarig för elitprogrammets utveckling och Jonas Toresäter, fystränare) har hittills med begränsade medel tagit laget till högre nivåer och med en långsiktig strategisk plan mot de olympiska spelen 2020, har spelarna åtagit sig att detta mål och följer planen för att nå drömmen om OS-rugby.

Möjligheten att spela för Sverige är en unik möjlighet som bidrar till tillväxten av sporten, och ger en oförglömlig känsla av stolthet och engagemang för varje spelare att representera sitt land.

———————————————————————————————————————-

This year Sweden Rugby 7’s Ladies once again made it up to the Grand Prix. We are very proud to be able to represent Sweden at the highest European level, not only due to the recent development of the sport in Sweden – rugby was the (precentral) fastest growing ball sport 2015 in Sweden – but also thanks to the motivation and commitment of each one of our 30 (something) players, who come from all over Sweden. Each and every player has dedicated months of training, tournament participation and organization to the team.

We are now fundraising to help our players cover the costs of kit, training camps, tournament fees and travels. Although all sports have the opportunity in Sweden to be very well supported by Riksidrottsförbundet in professional athlete development it is not in a direct financial way but more indirectly in areas such as sports psychology, strength and conditioning, access to best practice in rugby and other sports worldwide.

The Swedish Rugby Union, like all bodies that are guardians of their sport, are fully occupied on tight budgets supporting the growth and development of the game.

The Elite women’s programme is therefore in the main funded by the athlete’s themselves, this is where we need your help!!!

Any donation, no matter how small, will be gratefully received to help the players stay motivated for our ultimate goal of qualifying for the Tokyo Olympics 2020.

The management team (David Mobbs, coach, Britt Westesson, manager, Anna-Lena Swartz responsible for elite development program and Jonas Toresäter, fitness coach) have so far with limited funds taken the team to higher levels and with a long-run strategic plan towards the Olympic Games 2020, the players are committed to this objective and follow the plan to reach the dream of Olympic rugby.

The possibility to play for Sweden is a unique opportunity that helps ensure the growth of the sport, and brings an unforgettable sense of pride and commitment to every player to represent their home country.

Help this project by sharing
Create a Campaign Get in touch
close

Looking for more information? Why not send us a quick message below and we'll get back to you shortly.captcha


They are speaking about us

Design by Lightbox